Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem danych osobowych klientów Firmy?

Administratorem danych osobowych klientów jest Anna Cichocka, Roty 73, 04-420 Warszawa NIP 1131834769

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie Przemysław Cichocki, z którym można się kontaktować pod adresem pcichocki@interia.pl.

.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych klientów Firmy?

 1. realizacja umowy sprzedaży zawartej przez internetową księgarnię wwwmonumen.pl W ramach księgarni sprzedawane są pozycje książkowe, prasa oraz rekolekcje i pielgrzymki,
 2. marketing usług własnych – dla osób, które wyraziły zgodę na takie wykorzystywanie ich danych.
 3. Zbieramy informacje poprzez pliki systemowe (Logi) oraz ciasteczka, które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Te dane zbierane są automatycznie przez system. My ich nie wykorzystujemy do identyfikacji Twojej osoby, a także nie mamy możliwości by na podstawie tych danych zidentyfikować Ciebie z imienia i nazwiska. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy Firmy (art. 6 ust. 1 litera f) RODO). Masz prawo w każdej chwili odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze Logów i ciasteczek poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. W takim wypadku pliki te będą automatycznie odrzucane. Niestety wtedy nie będziemy mogli dostosować treści strony do Twoich preferencji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów Firmy jest zawarta z klientem umowa (sprzedaż przez internet), zgoda klienta (marketing), albo też prawnie uzasadniony interes Firmy (pliki systemowe).

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie Ksiegarni w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia.

Ponadto, dane mogą być przekazane organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy dla celów realizacji umowy oraz w okresie 7 lat od rozwiązania umowy dla celów statystycznych, oraz archiwalnych, a także dla celów związanych z ewentualnymi roszczeniami wzajemnymi stron umowy.

Jakie są prawa osób, których dane są przetwarzane przez Firmę?

Każdy, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez Firmę jest zgoda osoby, której dane dotyczą, w każdym czasie może ona tę zgodę wycofać. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Firmy. Ponadto Firma udostępnia adres ochronadanych@monumen.pl na który można się kontaktować w sprawie danych osobowych oraz w sprawie realizacji wskazanych powyżej uprawnień.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba której dane są przetwarzane przez Firmę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Firma będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG ?

Nie, Firma nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z zawarciem umowy o sprzedaż przez internet Brak podania danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia umowy.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Firma nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 • Zapisz się do naszego Newslettera

  A nie ominie Cię żadna nowość
 • Facebook image
  ładowanie facebooka
  Verified by MonsterInsights