Symbole zmartwychwstania – poznaj najważniejsze i dowiedz się, co oznaczają

Wśród chrześcijan symbolika ma szczególne znaczenie. Także w Biblii znaleźć można wiele ukrytych symboli, którymi posługiwał się sam Bóg. Kto więc stara się odszukiwać ich ukryte znaczenia i dąży do ich zrozumienia, może zagłębić się w Pismo Święte. Również zmartwychwstanie ma swoje symbole, o których osoby wierzące powinny pamiętać. Jakie? Czytaj dalej i sprawdź, czy znasz wszystkie oraz dowiedz się, co oznaczają!

Symbole zmartwychwstania – ile ich jest?

Zmartwychwstanie ma dla chrześcijan szczególną wartość i może być rozpatrywane z wielu perspektyw. Znaczenie ma nie tylko to, że jest ono dowodem na posłannictwo Jezusa, lecz także to, że pokazuje, jak Bóg nagradza za posłuszeństwo i oddanie. Bardzo ważnymi następstwami zmartwychwstania są symbole, jakie mu towarzyszą. Każdy z nich ma ukryte znaczenie. Można mówić więc o trzech głównych symbolach związanych z tym wydarzeniem:

– o baranku wielkanocnym,

– o paschale,

– o figurce zmartwychwstałego Chrystusa.

Powyższe symbole bardzo często występują w połączeniu z innymi. Uroczystość zmartwychwstania Jezusa współcześnie ma podkreślać również czerwona stuła na krzyżu oraz pusty grób. Wiele osób wspomina także o symbolice jajka – szczególnie tego w postaci pisanek.

Najważniejsze symbole zmartwychwstania Pańskiego

Wiesz już, że są trzy główne symbole zmartwychwstania. Zastanawiasz się, dlatego właśnie one? W jaki sposób mogą oddawać one to ważne wydarzenie? Chcąc odpowiedzieć na te pytania, warto nieco bliżej przyjrzeć się poszczególnym symbolom. Każdy z nich niesie inne przesłanie i zapowiada coś innego. Dowiedz się, co dokładnie oznaczają.

Baranek jako symbol o wielu znaczeniach 

Może wydawać się dziwne, że to akurat baranek jest jednym z najważniejszych symboli zmartwychwstania. Dawniej Żydzi uznawali, że śmierć tego zwierzęcia i jego krew to aspekty, które oznaczają ich ocalenie. Biblia opisuje, że gdy anioł śmierci wkroczył do ziemi egipskiej, ominął niektóre domy Izraela z jednego powodu – ich drzwi były naznaczone właśnie krwią baranka, który został zabity na ucztę paschalną. Co więc oznacza baranek? Pod jego symboliką kryje się Jezus, który oddaje życie za ludzi i w ten sposób ocala ich przed śmiercią.

Mogłeś spotkać się też z barankiem utożsamianym z symbolem pokory i łagodności. Teologia bardzo często wspomina o wizerunku baranka ukazującego Jezusa Chrystusa w roli pasterza, który doskonale rozumie swoje owce i kieruje je ku wiecznemu życiu. Zastanawiasz się, dlaczego baranek, którego stawiasz na stole wielkanocnym, ma chorągiewkę? Jest ona symbolem zwycięstwa.

Paschał, czyli głęboki symbol zmartwychwstania

Pewnie jesteś teraz zaskoczony, jak to możliwe, że paschał, czyli wielkanocna świeca, może mieć pewne głębokie znaczenie. Ma i to naprawdę szczególne. Świeca ta podczas Wielkiej Soboty zostaje zapalona i dopiero po tym wniesiona do kościoła. Wszystko odbywa się podczas uroczystej procesji. Pewnie zauważyłeś, że na świecy znajduje się pięć tzw. gron kadzidła. Odnoszą się one do ran zadanych Jezusowi na krzyżu. Poza tym na jej powierzchni widnieje krzyż oraz litery alfa i omega – mają one wskazywać na początek i koniec.

Paschałowi z wiadomych powodów towarzyszy także ogień. Świeca, która zostaje wzniesiona przez księdza, ma rozświetlać ciemność. Dlatego właśnie budzi ona nadzieję. Według szczegółowej symboliki oznacza ona Chrystusa jako Nauczyciela. Świeca ta umieszczana jest przy chrzcielnicy – na pewno ją dostrzeżesz, ponieważ znacznie się wyróżnia.

Figura zmartwychwstałego Chrystusa, czyli symbol stawiany przy ołtarzu

Chwila, chwila – co ma wspólnego figura Chrystusa ze zmartwychwstaniem i jak może ona je symbolizować? Okazuje się, że jest to bardzo wyraźne przesłanie. Figurka Jezusa pojawia się w kościele podczas Wielkanocy. Ma ona czerwone szaty. W jednej jej dłoni znajduje się chorągiew, która tak jak w przypadku baranka, jest znakiem zwycięstwa nad przeciwnikami. Druga dłoń z kolei błogosławi lud. Zwróciłeś kiedyś uwagę na ten symbol? Czy może być on bardziej wymowny?

Obok figury na ołtarzu stawiany jest krzyż, który pokryty jest czerwoną stułą. Także symbolizuje on Chrystusa, który stał się ofiarą za grzechy ludzi. Zastanawiasz się, dlaczego stuła jest czerwona? Ma ona być przejawem władzy kapłańskiej Jezusa. Księża wspominają także, że ma ona przypominać, iż wszystkie kościelne sakramenty mają swoje źródło w męczeńskiej śmierci Chrystusa.

Symbole zmartwychwstania – historia

Zmartwychwstanie Chrystusa uznawane jest za moment historyczny. Właśnie dlatego święta wielkanocne, a także prowadzona podczas nich liturgia, to wydarzenia, które wiążą się z tak wielką symboliką. Jeśli do tej pory symbole zmartwychwstania nic Ci nie mówiły, teraz wiesz już, jak bardzo głębokie i ważne są dla chrześcijan. Spróbuj odszukać je w przyszłości i postaraj się zagłębić w ich znaczenie. Możesz w tym celu sięgnąć po samo Pismo Święte lub książki związane z tą tematyką.

Wspomniane symbole zmartwychwstania nie są jedyne. W czasie ważnych uroczystości w kościele pojawia się ich znacznie więcej. Mają one ogromne znaczenie dla osób wierzących, dlatego warto je znać i szanować. Niektóre z nich z pewnością masz u siebie w domu – na co dzień lub w trakcie świąt. Najbardziej oczywistym jest jajko – to symbol odradzającego się życia.

  • Zapisz się do naszego Newslettera

    A nie ominie Cię żadna nowość
  • Facebook image
    ładowanie facebooka